در صورت انجام چه تخلفاتی وسیله نقلیه توقیف می شود

» در صورت انجام چه تخلفاتی وسیله نقلیه توقیف می شود

یکی از مواردی که عموم مردم به صورت روزمره خواسته یا ناخواسته با آن درگیر هستند تخلفات راهنمایی و رانندگی است و عدم اطلاع از قوانین افراد متخلف را وادار به واکنش در مقابل ماموران راهنمایی و رانندگی میکند که این موضوع گا‌ها به ارتکاب جرایم متعددی منجر شده است .

قانونگذار در قوانین مربوطه به صورت شفاف مواردی را که ماموران اجرا را ملزم به اعمال قانون میکند احصا کرده است و ضمانت اجرایی آن را نیز وضع نمود. در ادامه مطلب به موارد قانونی برخورد با متخلفین پرداخته خواهد شد.


موارد توقیف وسایل نقلیه طبق قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به شرح زیر است و غیر از موارد مذکور به هیچ وجه خودرو به پارکینگ نخواهد رفت:

 

1-تصادفات منجر به جراحت یا فوت، در این فرض در واقع جدای از وضعیت قربانی وسیله نقلیه که آلت ارتکاب تخلف و یا جرم است ناچارا باید متوقف شود.


2-رسیدن جریمه یا خلافی به یک میلیون تومان، به نظر می‌رسید به دلیل اعمال ابزار بازدارندگی قانونگذار این سقف را تعیین نموده است.

 

3-در صورت همراه نداشتن مدارک، البته در صورت همراه داشتن شناسنامه خودرو توقیف نمیگردد و شناسنامه اخذ و راننده موظف است سریعا مدارک را به مامور برساند.

 

رانندگی بدون گواهینامه


ارتکاب «همزمان» دو تخلف از موارد زیل هم باعث توقیف وسیله نقلیه می شود:

 

1- حرکات نمایشی مثل دورزدن درجا و تک چرخ موتورسیکلت

 

2- تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر

 

3- سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه

 

4- عبور از چراغ قرمز

 

5- حرکت به‌طور مارپیچ

 

6- تجاوز به چپ از محور راه

 

7- توقف در محل پارک ممنوع (به شرط عدم حضور راننده) در این مورد حتی اگر خودرو حمل و سوار بر جرثقیل حامل باشد و راننده یا مالک تقاضای تحویل خودرو را بنماید مامور مکلف است خودرو را تحویل دهد و اعمال جریمه نقدی کند.

 

8- توقف داخل پیاده رو (به شرط عدم حضور راننده)


 در خصوص موتور سیکلت هم به شرط انجام تخلفات ذیل موتور سیکلت توقیف می شود.

 

1- حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز

 

2- ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف

 

3- حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک

 

4- عدم استفاده از کلاه ایمنی 

 

5- تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه توقیف می گردد.

آخرین مطالب این وبلاگ