چگونگی تغییر حیطه فعالیت شرکت

» چگونگی تغییر حیطه فعالیت شرکت


هر شرکت حیطه و موضوع خاصی دارد که در آن زمینه فعالیت میکند. این موضوع فعالیت در زمان ثبت شرکت در اساسنامه قید میشود بنابراین شرکت فقط حق فعالیت در آن زمینه ها رادارد. حال ممکن است شرکت کلا بخواهد حیطه فعالیت خودرا تغییر دهد ویا بخواهد حیطه های جدیدی به فعالیت شرکت اضافه کند، در این صورت ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده ای با حضور اکثریت یا تمامی شرکا تشکیل شود و صورتجلسه ای به شکل زیر ایجاد ،حیطه یا حیطه های فعالیت جدید در آن نوشته و به امضای کلیه افراد حاضر در جلسه برسد.


نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت


نام شرکت................................................... شماره ثبت ............................ و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ........................ ریال در تاریخ ............ ساعت ........ مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.


 نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه


موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت یا مواردی به موضوع شرکت الحاق شد.

....................................................................................................................................................................................................................... در نتیجه ماده…......................... اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ................................ احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.


1-        خانم / آقای …..................................   امضاء

2-        خانم / آقای …..................................   امضاء

3-        خانم / آقای …..................................   امضاء

4-        خانم / آقای …..................................   امضاء


مهر شرکت


فراموش نشود فقط موضوعاتی قابل الحاق هستند که نیاز به مجوز نداشته باشند در زیر اشاره ای به موضوعاتی که به مجوز احتیاج دارند میکنیم:


1-موضوعات فعالیت مربوط به امور پولی و بانکی از قبیل : بانک ها،موسسات اعتباری،تعاونی های اعتبار،صندوق قرض الحسنه،صرافی و شرکت و لیزینگ

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها بانک مرکزی می باشد.


2-موضوعات فعالیت مزبوط به امور بیمه ای از قبیل : بیمه، خدمات بیمه ای،نمایندگی بیمه،کارگزاری خد مات بیمه ای

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها بیمه مرکزی ایران می باشد.


3- موضوع فعالیت بورسی و نهادهای مالی جدید از قبیل: نهادهای مالی، مشاوران سرمایه گذاری، هلدینگ، صندوق بازنشستگی، مدیریت دارایی مرکزی

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد.


4- موضوع فعالیت زیر مجموعه ی خصوصی سازی که کلیه ی تغییرات و تصمیمات شرکت های دولتی مشمول واگذاری و واگذار شده بصورت کنترلی موضوع اصل 44 قانون اساسی و تکالیف قوانین بودجه ی سنواتی باید از سازمان خصوصی سازی مجوزی دریافت نمایند.

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها سازمان خصوصی سازی می باشد.


5- موضوعات مرتبط با شرکت های تعاونی از قبیل: تعاونی تولید، تعاونی خدماتی،تعاونی سهام عام، تعاونی اعتبار،تعاونی کشاورزی،تعاونی دامداری، تعاونی دامپروری، تعاونی پرورش و صید ماهی، شیلات، تعاونی صنعت،تعاونی معدن،تعاونی عمران شهری،تعاون توزیع از جمله تعاونی مشاغل، تعاونی مصرف کنندگان،تعاونی مسکن،تعاونی فراگیر،تعاونی چند منظوره و...

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی می باشد.


6- موضوعات فعالیت مربوط به امور فرهنگی و هنری و خبری و تبلیغاتی از قبیل : فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی ،خبری و خبرگزاری، خبرگزاری ها و رسانه های تبلیغاتی ، مد و لباس،فعالیت قرآنی،انجمن های اسلامی،تبلیغات مذهبی،فرهنگی اقلیت دینی

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.


7- موضوع فعالیت مربوط به امور قرآنی و مذهبی و حج و زیارت از قبیل : موسسات با فعالیت قرآنی و انجمن های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکل های مذهبی و موارد مشابه.

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها سازمان تبلیغات اسلامی می باشد.


8- موضوعات فعالیت مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از قبیل : گردشگری،میراث فرهنگی، توسعه ی گردشگری، ایرانگردی، جهانگردی.

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی می باشد.


9- موضوعات فعالیت مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر از قبیل: حمل ونقل برون شهری،حمل و نقل جاده ای،ترانزیت

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها وزارت راه و شهرسازی می باشد.


10- موضوعات فعالیت علمی،آموزشی وپژوهشی از قبیل: دانش بنیان، پژوهشکده،پژوهشگاه،دانشگاه،تحقیقات علمی پژوهشی،موًسسه ی تحقیقاتی،آموزشگاه های عالی آزاد،اعزام دانشجو،دانشگاهی

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها وزارت علوم و تحقیقات و فناوری می باشد.


11- موضوعات فعالیت مربوط به سازمان بهزیستی از قبیل: مهدهای کودک،مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی،خانه ی سلامت دختران و زنان،بهزیستی،توانبخشی،معلولین،توانبخشی و نگهداری سالمندان،معتادین

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها سازمان بهزیستی میباشد


12- موضوعات فعالیت مرتبط با جامعه ی حسابداران رسمی از قبیل: ارائه ی خدمات حسابرسی از جمله حسابرسی و بازرس قانونی شرکت ها

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها جامعه ی حسابداران رسمی ایران می باشد


13- موضوعات فعالیت مرتبط با وزارت کشور و نیروی انتظامی و شورای شهر از قبیل: سازمان مردم نهاد،انجمن،بنیاد،نهاد،تشکل،جمعیت احزاب،کانون،انجمن های دوستی

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها وزارت کشور می باشد.


14- موضوعات فعالیت نظامی و نیروهای مسلح از قبیل: نیروهای مسلح،سپاه،ارتش،نیروی انتظامی،ستاد مشترک،بیمه ی نیروهای مسلح

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد.


15- موضوع فعالیت مربوط به فعالیت ترجمه ی رسمی از قبیل: مترجمی رسمی اسناد و مدارک،ترجمه ی رسمی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها ارائه ی پروانه ی مترجمی رسمی قوه ی قضاییه می باشد.


16- موضوع فعالیت مربوط به حوزه ی نفت و گاز از قبیل: استخراج و اکتشاف و بهره برداری از معادن نفت و گاز پتروشیمی، انجام فعالیت بالا دستی،صنعت نفت،گاز،پتروشیمی،عملیات بالا دستی و حاکمیتی نفت

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت می باشد.


17- موضوع فعالیت مرتبط با اتاق بازرگانی از قبیل : اتاق بازرگانی،اتاق مشترک بازرگانی ایران با سایر کشورها، شورای اقتصادی مشترک

مرجع صدور مجوز برای این نوع فعالیت ها اتاق بازرگانی ایرانمی باشد.


اگر خواستید موضوعات بالارا به فعالیت شرکت خود الحاق کنید باید از مراجع مربوطه مجوز اخذ و همراه صورتجلسات برای اداره محترم ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ارسال نمایید.

آخرین مطالب این وبلاگ