چگونگی تغییر نام شرکت

» چگونگی تغییر نام شرکت

در زمان ثبت شرکت ابتدایی ترین نکته انتخاب نام مناسب برای شرکت است، نام یک شرکت نشان دهنده ی شخصیت حقوقی آن شرکت میباشد و بسیارحائزاهمیت است. ممکن است برخی از ما به انتخاب نام شرکت خود دقت نکرده باشیم یا با تغییراتی در حوزه ی فعالیت شرکت، نیاز باشد نام شرکت خود را تغییر دهید یا حتی ممکن است شما شروع به شراکت با عده ای خاص کرده باشید که نیازمند تغییر نام شخصیت حقوقی خود میباشید.

سوال : آیا این امر امکان پذیر است؟ آیا میشود بعد از ثبت شرکت نام شخصیت حقوقی خود را تغییر دهیم ؟

پاسخ : بله . این امر امکان پذیر است اما شرایطی دارد که در ادامه به آنها میپردازیم.

ابتدا از شرکای شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت به تاریخ و ساعت فلان شرکت نمایند.

در صورتی که جلسه به حد نصاب رسید جلسه را تشکیل و در غیر این صورت جلسه ی دیگری در تاریخ دیگری برگزار میشود تا حد نصاب قانونی فراهم آید.

در جلسه ی تشکیل شده راجع به نام های پیشنهادی صحبت و به توافق میرسید بهتر است شما 5 نام پیشنهادی انتخاب کنید چرا که امروزه به دلیل رشد شخصیت های حقوقی ممکن است نام شما، مشابه یا کپی نام شرکت دیگر باشد که  در این صورت نام شما مورد پذیرش اداره ثبت شرکتها قرار نمیگیرد.

اسامی انتخابی باید شرایط ذیل را دارا باشند :

1-حد اقل 3 سیلابی باشند.

2-در این سه سیلاب از اسم خاص استفاده شده باشد.

3-اسامی باید در فرهنگ لغت دهخدا دارای معنی و مفهوم باشند.

4- از اسامی لاتین نمیتوانید استفاده کنید. مثلا کلمه ی هیدرولیک مورد قبول اداره ثبت شرکتها نمی باشد شما میتوانید از معادل فارسی آن مثلا بالابر استفاده کنید.

5-اگر شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود است از اسامی شرکا نمیتوانید استفاده کنید زیرا در این صورت شرکت جنبه تضامنی پیدا خواهد کرد.

6-عدم استفاده از اسامی مستهجن و خلاف شرع و عرف جامعه.

برای اطمینان از این که آیا نام های انتخابی شما قبلا توسط شخص دیگری به ثبت رسیده است یا خیر، بهتر است وارد سایت شناسه ملی شخصیت های حقوقی به آدرس http://ilenc.ssaa.ir/ شوید و نام های پیشنهادی خود را جست و جو کنید اگر آن نام ها به ثبت نرسیده بودند شما میتوانید درخواست ثبت آنها را بدهید.

توجه داشته باشید، نام های مشابه دیگر شخصیت های ثبت شده ی حقوقی نیز مورد تایید اداره ثبت شرکت ها نمیباشد. برای مثال اگر نام پیشنهادی شما داتیس آرین درنا باشد و شخصیت حقوقی با نام داتیس آرین برنا قبلا به ثبت رسیده باشد نام پیشنهادی شما مورد تایید اداره ثبت شرکتها قرار نمیگیرد.

پس از انجام مراحل بالا و انتخاب 5 اسم 3 سیلابی باید جدولی تهیه و اسامی به ترتیب الویت در آن نوشته شود و به امضای هئیت مدیره و مهر شرکت برسد و به همراه صورتجلسه تغییر نام شرکت ( که آن هم به امضای سهامداران حاضر در جلسه رسیده است) برای اداره محترم ثبت شرکتهای استان و بخش مربوطه ارسال گردد.نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکتها


نام شرکت …………………………… شماره ثبت .............. و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ……………….. ریال  در تاریخ  .............ساعت ....... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد.


 نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه


پس ازبررسی مقرر گردید نام شرکت از ……..…..……....…. به ……..…..……….....…. تغییر یابد در نتیجه ماده……………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.

به خانم / آقای …………………………. احدی از شرکا (مدیرعامل و... در صورتیکه از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.خانم / آقای …..................................   امضاء

خانم / آقای …..................................   امضاء

خانم / آقای …..................................   امضاء


در بالا نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت را میبینیم اما در بند :

پس ازبررسی مقرر گردید نام شرکت از ……..…..……....…. به ……..…..……….....…. تغییر یابد در نتیجه ماده……………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.


سوالی در اینجا مطرح میشود آن هم اینکه : حال که ما 5 عدد اسم برای شرکت انتخاب کرده ایم کدام یک از اسامی را در صورتجلسه خود وارد کنیم؟ آیا باید تمامی اسامی وارد شوند؟

شما فقط کافیست نامی که در الویت اول است را در صورتجلسه وارد کنید و جدول اسامی انتخابی مهر و امضا شده را به همراه صورتجلسه تغییر نام شرکت برای اداره ثبت شرکتها ارسال نمایید.

 در بند دیگر ذکر شده است که :

به خانم / آقای …………………………. احدی از شرکا (مدیرعامل و... در صورتیکه از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

وکالت را به چه کسانی میشود اعطا کرد ؟

شما فقط میتوانید وکالت این امر را به وکیل شرکت و یا هر یک از اعضای هئیت مدیره ویا هر یک از شرکای شرکت اعطا کنید.


پس از ارسال مدارک گفته شده به اداره ثبت شرکت ها، اگر 5 نام انتخابی شما مورد تایید اداره ثبت شرکتها نباشد، کلیه روال بالا از اول باید رعایت و طی گردد در غیر این صورت اگر نام های شما مورد تایید اداره باشد یکی از آنرا تایید و به شما اختصاص میدهند.

 تبریک! نام شرکت شما با موفقیت تغییر پیدا کرد.

آخرین مطالب این وبلاگ