چند دلیل برای کتاب خواندن

» چند دلیل برای کتاب خواندن

اگر اهل کتاب خواندن نیستیم احتمالا:


1- از حقوق شهروندی خود و دیگران آگاه نیستیم.


2- خیلی حرف‌های تکراری می‌زنیم.


3- دایره‌ی واژگان ما بسیار محدود است.


4- بخش استدلالی ذهن ما تقریبا تعطیل است.


5- استعداد عوام‌گرا شدن را پیدا می‌کنیم.


6- مستعد پذیرش شایعات هستیم.


7- اهمیت تفاوت میان انسان‌ها را کشف نمی‌کنیم.


8- توان و انگیزه یادگیری ما کاهش می‌یابد.


9- با واژه نقد بیگانه‌ایم.


10- زمینه‌ استقرار و تداوم اقتدارگرایی را فراهم می‌آوریم.


11- حرف‌های نسنجیده زیاد می‌زنیم.


12- حاکمان مستبد را خوشحال می‌کنیم.


13- راحت تحت تأثیر تبلیغات و پروپاگاندا قرار می‌گیریم.


14- یا در همه زمینه‌ها، اظهارنظر می‌کنیم یا اصلا توان اظهارنظر نداریم.


15- جهل مرکب داریم، یعنی نمی‌دانیم که نمی‌دانیم!


16- گرفتار توهم دانستن هستیم و به اشتباه فکر میکنیم میدانیم.


17- دامنه‌ی لذت ما محدود است.

آخرین مطالب این وبلاگ