طلاق و انواع آن

» طلاق و انواع آن

طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح دائم .


 اقسام طلاق

 

1- طلاق بائن: طلاقی که برای شوهر حق رجوع نیست.

 

2- طلاق رجعی: طلاقی که بائن نباشد،رجعی است .در این نوع طلاق در مدت عده برای شوهر حق رجوع وجود دارد.

 

اقسام طلاق بائن

 

الف- طلاق زوجه غیر مدخوله (طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود)

 

ب- طلاق یائسه: طلاق زنی که از نظر سن و سال در حدی است که زنان نظیر او درآن سن و سال حائض نمی شوند

 

ج- طلاق زوجه صغیره(زیر9سال)

 

در اقسام سه گانه فوق از طلاق بائن، زوجه عده طلاق ندارد.

 

4- طلاق خلع: طلاقی که زن، به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر طلاق می گیرد.

 

5- طلاق مبارات: طلاقی که کراهت از هر دو طرف باشد و تفاوت آن با طلاق خلع آن است که؛در طلاق مبارات، عوض نباید از مهریه بیشتر باشد.

 

 در طلاق خلع و مبارات؛مادام که زوجه به عوض رجوع نکرده باشد، بائن است و بنابراین،در صورت رجوع به عوض،در مدت عده، طلاق رجعی است.

 

6- سومین طلاقی که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.  

تگ ها :   طلاق انواع طلاق
آخرین مطالب این وبلاگ